Pickup from WOK TO WALK Miami Beach at 1629 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA